Dinovation

Verksamheten består av två varumärken: 


Dinovation - utbildning och föreläsning


IOL Tool - verktyg som stödjer individuell ledarutveckling, utveckling av grupper och organisationer


Du hittar mer om våra verktyg på:  www.ioltool.com  Se även under "Assessment" i menyn.
Välkommen till Dinovation

Dinovation grundades 1999. 

Kärnan i verksamheten är utveckling av ledare och organisation. 

Vi är verksamma i Europa, Asien och USA.

Dinovation leds av Anders Hedin, Ph.D., Ass.Prof. och bygger på ett nätverk av erfarna konsulter med olika specialistkompetens.

Vi samarbetar med etablerade utbildningsbolag för att säkerställa kvalitet och leverans. Vi har alla formell pedagogisk utbildning samt nödvändiga licenser och certifieringar.

Här några av våra specialistområden:

  • Ny som chef
  • Utveckling av ledningsgrupper
  • Förändringsledning och aktivt förändringsarbete
  • Individ Orienterat Ledarskap
  • Grupputveckling
  • Stärka organisationens kultur
  • Professionell coachning    www.coachingkraft.com 
  • Mentorskap

Våra samarbetspartners